Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Konsultacje on-line z ekspertem dotyczące nowelizacji prawa zamówień publicznych

 

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:
Nowelizacja prawa zamówień publicznych w kontekście dostosowywania się do prawa UE
Czat odbędzie się w dniu 13 marca 2013 roku w godzinach: 10:00-12:00

ZAKRES CZATU

Ustawa Prawo zamówień publicznych dla zamawiających klasycznych i wykonawców

1. Zamówienia poniżej wartość 14 tys. euro
 zasady wydatkowania środków podprogowych
 koncepcja sumowania zamówień poniżej progów
 ewidencja zamówień oraz ich dokumentowanie

2. Opis przedmiotu zamówienia
 koncepcja oferty równoważnej
 zasady konkurencyjności
 dialog techniczny jako narzędzie konsultacji przed przetargowej

3. Szacowanie wartości zamówienia
 modele szacowania wartości zamówienia
 usługi powtarzające się okresowo , zamówienia epizodyczne.
 dokumentowanie szacowania zamówienia
 zamówienia uzupełniające i zamówienia dodatkowe

4. Kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu
 kryterium cenowe
 kryteria pozacenowe
 warunki podmiotowe i przedmiotowe

5. Nowelizacja PZP 2013

Na Państwa pytania odpowiadać będzie:
Pan Andrzej Łukaszewicz
Ekspert prawa zamówień publicznych
INFORMACJA O EKSPERCIE

Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu:
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj
WEJŚCIE DO CZATU