Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na QuAD – Questions and Answers Desk – indywidualne konsultacje z ekspertem na temat wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii

Temat konsultacji:

Odnawialne źródła energii drogą do innowacji przedsiębiorstw

T-Park, Szczawno-Zdrój, 28 marca 2013 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem, dotyczących wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii. Ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas, której omówi podstawowe instrumenty wsparcia dla inwestycji w OZE oraz odpowie na ewentualne pytania.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park,
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
Sala Konferencyjna 101A (Ipiętro)

Termin: 28 marca, w godzinach od 10:00 do 16:00
Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM do dnia 25 marca br. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:
Enterprise Europe Network Szczawno-Zdrój / Dolnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój,
e-mail: tomasz.charkot@darr.pl,
faks: 74 64 80 451

Konsultacje umożliwią przedsiębiorcom pozyskanie informacji przede wszystkim w poniższych dziedzinach:

  • aspekty prawno-administracyjne w zakresie pozyskiwania środków na innowacyjne rozwiązania w zakresie OZE
  • analiza aktualnej sytuacji ustawodawczej w prawie wspólnotowym i krajowym w zakresie OZE
  • analiza możliwości pozyskania środków na innowacyjne rozwiązania wspierające OZE
  • omówienia założeń Ustawy o OZE oraz tzw. Trójpaku energetycznego – wyzwania i możliwości dla przedsiębiorstw
  • propozycja systemów wsparcia dla produkcji zielonej energii.

Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pan Łukasz Szałata, Adiunkt w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Pan Szałata od kilku lat działa jako Prezes stowarzyszenia Eko-Biegły oraz Zastępca Koordynatora programu badawczo-innowacyjnego – Miasta niskowęglowe. Pan Ekspert posiada również duże doświadczenie w dziedzinie realizacji proekologicznych projektów o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Informacji udziela:
Tomasz Charkot, telefon 74 64 80 438