Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Misja gospodarcza do Chin w dniach 18-19 lipca 2013r.

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani oraz Komisarza do spraw Środowiska Janez Potocnik do udziału w misji gospodarczej do Chin w dniach 18-19 lipca 2013 r. Organizatorem misji jest Komisja Europejska. Misja jest organizowana w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Missions for Growth” http://een.ec.europa.eu/events/missions-growth

 Głównym celem misji jest promowanie europejskiego „Zielonego Sektora” oraz wspieranie współpracy europejskich małych i średnich przedsiębiorstw z firmami chińskimi.

Ponadto zainicjowane w 2012r. „Partnerstwo na rzecz urbanizacji pomiędzy Unią Europejską a Chinami” stanowi niepowtarzalną okazję do nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oferującymi nowoczesne i przyjazne dla środowiska produkty i usługi.

Misja będzie ukierunkowana w szczególności na następujące branże:

  • Jakość powietrza
  • Uzdatnianie wody
  • Gospodarowanie odpadami
  • Zarządzanie zasobami i energią
  • Technologie przyjazne środowisku

 Program:

 18 lipiec – Konferencja “Zielony wzrost i trzecia rewolucja przemysłowa” (Beijing)

Konferencja będzie okazją do  nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów z przedstawicielami politycznym.

 19 lipiec– “Eco-Forum Global” (Guiyang)

Tematyką forum będzie przede wszystkim zielony przemysł, zielona urbanizacja i zielona konsumpcja. Spotkania B2B będą organizowane przy współpracy z chińskim Ośrodkiem Enterprise Europe Network. W spotkaniach uczestniczyć będą również przedstawiciele władz największych miast w Chinach.

Wszystkie szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane do wiadomości uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem

Koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Komisja Europejska zapewnia grupową rezerwację hotelową, a także transport lokalny. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 maja 2013r.

Więcej informacji nt. misji http://een.ec.europa.eu/events/mission-growth-china-spotlight-europe-green-industry

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kucharska tel: 74 64 80 423, e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl

Przedsiębiorstwa zainteresowane wyjazdem na misję gospodarczą Rosji proszone są o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju.

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

Enterprise Europe Network – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Tel/Faks: 074 64 80 400,

http://www.darr.pl
http://een.ec.europa.eu/

http://www.westpoland.pl

http://www.een.org.pl