Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Bezpłatne konsultacje z ekspertem!

Zapraszamy na QuAD – indywidualne konsultacje z ekspertem dotyczące zmian w transakcjach wewnątrzwspólnotowych wprowadzonych po 1 stycznia 2013r.

 

Temat konsultacji:

Transakcje wewnątrzwspólnotowe – zmiany po 01 stycznia 2013 r.

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, Szczawno-Zdrój, 21 czerwca 2013 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem, dotyczących omówienia zmian w  transakcjach wewnatrzwspólnotowych, wynikających z dwóch aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej:

  • dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1)
  • dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11)

Zakres konsultacji obejmować może:

  • zmiany zasad rozliczania dostaw towarów w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, zarejestrowane w Polsce dla celów podatku VAT
  • zasady opodatkowania usług związanych z nieruchomościami świadczonych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, zarejestrowane w Polsce dla celów podatku VAT
  • WDT – zasady dokumentowania, fakturowanie, dostawy realizowane przez podmioty nieposiadające w chwili sprzedaży NIP UE
  • obowiązek podatkowy w WDT i WNT
  • zmiany związane z rozliczaniem dostaw łańcuchowych, ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za transport
  • skutki realizowania transakcji zakupowych, w których w wyniku dostawy towar nie jest transportowany do Polski
  • brak opodatkowania przemieszczenia towarów własnych

 

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

 

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park,

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

 Sala Konferencyjna 101A

 

Termin: 21 czerwca, w godzinach od 10:00 do 15:35

Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM 

do dnia 18 czerwca br. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:

Enterprise Europe Network Wałbrzych / Dolnośląska Agencja Rozwoju

Regionalnego S.A. ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój,

e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl,

faks: 74 64 80 451

 

 

Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pani Sabina Moczko-Wdowczyk – doradca podatkowy.

 

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Informacji udziela:

Aleksandra Kucharska , telefon 74 64 80 423

Serdecznie zapraszamy!

Enterprise Europe Network – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Tel/Faks: 074 64 80 400, 074 64 80 417

http://www.darr.pl
http://een.ec.europa.eu/

http://www.westpoland.pl

http://www.een.org.pl