Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Konsultacje on-line z ekspertem: III edycja programu „Wsparcie na uzyskanie grantu”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line z ekspertem – Dofinansowywanie międzynarodowej współpracy przedsiębiorców – Wsparcie na uzyskanie grantu

Czat odbędzie się w dniu 07 czerwca 2013 roku w godzinach: 10:00-12:00


ZAKRES CZATU

Zasady wsparcia na przygotowanie i złożenie wniosków projektowych do międzynarodowych programów innowacyjnych.
1. Typ przedsiębiorcy, który może ubiegać się o wsparcie.
2. Warunki ubiegania się o wsparcie w ramach programu.
3. Działania przedsiębiorców, które dofinansowuje program Wsparcie na uzyskanie grantu.
4. Lista międzynarodowych programów innowacyjnych.
5. Zakres wysokości dofinansowania.
6. Wydatki refundowane w programie – katalog wydatków kwalifikowanych.
7. Sposoby dokumentowania wydatków kwalifikowanych.
8. Wymagania co do wniosku o udzielenie wsparcia i załączników.
9. Procedura aplikacyjna w programie Wsparcie na uzyskanie grantu.
10. Zasady oceny wniosków przez PARP.
11. Ułatwienia w programie i częste błędy popełniane przez wnioskodawców.
12. Praktyczne wskazówki co do składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

Na Państwa pytania odpowiadać będzie:
Pani Monika Antonowicz
Ekspert z Departamentu Programów Pilotażowych PARP

INFORMACJA O EKSPERCIE

Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu:
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj
WEJŚCIE DO CZATU