Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Wietnamu, Birmy i Tajlandii 12-16 listopad 2013

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani do udziału w misji gospodarczej do Wietnamu, Birmy i Tajlandii w dniach 12-16 listopad 2013 r. Organizatorem misji jest Komisja Europejska. Misja jest organizowana w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Missions for Growth” http://een.ec.europa.eu/events/missions-growth

Głównym celem misji będzie wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw europejskich w podjęciu działalności w regionie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) oraz promowanie europejskiej gospodarki w docelowych branżach poprzez uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami.

Misja będzie ukierunkowana w szczególności na następujące branże:

  • Dobra konsumpcyjne (w tym: ubrania, leki, chemikalia, motoryzacja,…)
  • Turystyka
  • Agrobiznes
  • Energia & Infrastruktura
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczenia
  • Dystrybucja i sprzedaż detaliczna

PROGRAM:

Wietnam

12 – 13 listopad – spotkania z przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Wietnamu.

Birma

14-15 listopad – forum biznesowe z przedstawicielami rządu Birmy  i  lokalnymi przedsiębiorcami

Tajlandia

16 listopad – spotkanie z czołowymi przedstawicielami polityki i gospodarki Bangkoku.

Wszystkie szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane do wiadomości uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem

Birma

Obywatele państw Unii Europejskiej potrzebują wizę przy wjeździe do Birmy. Można ją uzyskać jedynie w placówkach dyplomatyczno-konsularnych Birmy (najbliższa placówka znajduje się w Berlinie, tel. 0049 30 206 15 710, http://www.botschaft-myanmar.de/). Przy wjeździe ważność paszportu nie może być krótsza niż 6 miesięcy od daty upływu ważności wizy.

Wietnam/Tajlandia

Wiza do Wietnamu jest wymagana dla wszystkich obywateli krajów UE. Natomiast warunki uzyskania wizy do Tajlandii są zależne od narodowości zgłaszającego wyjazd. Dlatego też wskazane jest osobiste skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną danego kraju.

Koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Komisja Europejska zapewnia grupową rezerwację hotelową, a także transport lokalny.

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kucharska tel.: 74 64 80 423, e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl

Przedsiębiorstwa zainteresowane wyjazdem na misję gospodarczą do Wietnamu, Birmy i Tajlandii proszone są o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!