Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na szkolenie „VAT w transakcjach międzynarodowych WDT, WNT, import/eksport usług”

Szanowni Państwo !

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału  w jedynym bezpłatnym szkoleniu nt.

VAT w transakcjach międzynarodowych WDT, WNT, import/eksport usług

Termin szkolenia: 10 wrzesień 2013 r., godz.: 09:00-16:00.

Miejsce: Siedziba DARR SA – budynek Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park, ul.

Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, Sala A001 (parter)

Cel szkolenia: Przepisy wspólnotowe w zakresie podatku VAT nałożyły na państwa członkowskie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie rozliczania usług w obrocie zagranicznym.

Niniejsze szkolenie ma na celu wyjaśnienie znowelizowanych zasad rozliczenia świadczenia usług transgranicznych na gruncie podatku od towarów i usług. Podczas szkolenia omówione zostaną dodatkowe obowiązki ewidencyjne ciążące na podatnikach rozliczających usługi w handlu zagranicznym. Dzięki przedstawieniu licznych przykładów sposobu poprawnego rozliczenia usług, uczestnik szkolenia uzyska informacje niezbędne do samodzielnego określania obszarów ryzyka podatkowego związanego z rozliczaniem usług na gruncie podatku VAT.

Szkolenie poprowadzi: Doradca Podatkowy –  Pani Sabina Moczko-Wdowczyk, która zdobyła doświadczenie zawodowe pracując w Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów z krajów niemieckojęzycznych. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na numer: 074 648 04 51, drogą elektroniczną na adres: aleksandra.kucharska@darr.pl

lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno-Zdrój Recepcja (parter)

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem szkolenia

Termin rejestracji uczestników upływa w dniu 5 września  2013r.

Ilość miejsc jest ograniczona do 20 uczestników !

Pierwszeństwo w zgłoszeniu mają przedsiębiorstwa MMŚP.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem szkolenia

W przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem, Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie tylko jednego reprezentanta danej firmy.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!