Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na szkolenie „Oznaczenie CE – przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013r.”

Szanowni Państwo !

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału  w jedynym bezpłatnym szkoleniu nt.

 

Oznaczenie CE – przepisy europejskie i krajowe dla

wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013r.”

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

 

Termin szkolenia: 30 wrzesień 2013 r., godz.: 09:00-16:00.

Miejsce: Siedziba DARR SA – budynek Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, Sala A001 (parter)

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym i wymaganiami
dla producentów, importerów i dystrybutorów maszyn, urządzeń i wyrobów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego po 1 lipca 2013 r.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Marek Rogal –  Starszy Specjalista, z zakładu Badań i Certyfikacji ZETOM w Katowicach, auditor, konsultant, wykładowca z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze systemów zarządzania: systemu oceny zgodności – oznakowanie CE, jakością wg ISO 9001, środowiskowego wg ISO 14001, BHP wg PN-N-18001:2004/OHSAS, a także w zakresie branżowych systemów zarządzania m.in. wg ISO/TS 16949 i Zakładowej Kontroli Produkcji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrażania systemów zarządzania.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na numer: 074 648 04 51, drogą elektroniczną na adres: aleksandra.kucharska@darr.pl l  lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

Recepcja (parter)

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem szkolenia .

 
Termin rejestracji uczestników upływa w dniu 25 września  2013r.

Ilość miejsc jest ograniczona!

Pierwszeństwo w przyjęciu do udziału w szkoleniu mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem, Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie tylko jednego reprezentanta danej firmy.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!