Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Turcja zaprasza na spotkania kooperacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy, instytuty badawcze oraz szkoły wyższe działające w branży IT/ICT do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 24-26 października 2013 r. podczas targów CeBIT Bilişim Eurasia w Stambule.
Polscy przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na udział w giełdzie kooperacyjnej, będą mieli również możliwość:
• zaprezentowania swoich materiałów promocyjno-informacyjnych na polskim stoisku,
• promocji oferty swojej firmy poprzez wpis do przygotowywanego przez PARP katalogu polskich uczestników targów CeBIT Bilişim Eurasia.
Udział w targach CeBIT Bilişim Eurasia to doskonała okazja do:
• pozyskania nowych zleceń,
• zapoznania się z nowymi i innowacyjnymi technologiami,
• promocji firmy na rynkach zagranicznych,
• wymiany doświadczeń z ekspertami z branży ICT.

GIEŁDA KOOPERACYJNA – JAK TO DZIAŁA?
• Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać;
• Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy;
• Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy;
• 24-26 października 2013 r., przy ponumerowanych stolikach, odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych indywidualnych spotkań.

KOSZTY
Udział w targach i giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

PROCEDURA REJESTRACYJNA
Chcąc wziąć udział w giełdzie kooperacyjnej podczas targów CeBIT Bilişim Eurasia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line na stronie http://www.een-b2b.org/Cebit2013/Registration.aspx, tworząc tym samym profil firmy.
Będzie on zawierał:
• charakterystykę firmy i jej działalności,
• informacje dotyczące współpracy – Państwa oferty i rodzaju partnera biznesowego, którego Państwo poszukują.
Im szybciej dokonają Państwo rejestracji, tym większa liczba zagranicznych partnerów będzie miała możliwość zapoznania się z Państwa ofertą.
Dodatkowych informacji udziela p. Justyna Sapryk, PARP
e-mail: justyna_sapryk@parp.gov.pl
tel.: + 48 22 432 71 02