Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Bezpłatne seminarium pn: „Środki unijne dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020”

Szanowni Państwo!

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza w dniu 25 listopada 2013 roku do udziału w bezpłatnym seminarium pn. „Środki unijne dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020″.

Nowa unijna perspektywa finansowa, obejmująca lata 2014-2020, to kolejna szansa pozyskania środków wspólnotowych dla przyspieszenia rozwoju województwa dolnośląskiego. Od ponad roku trwają intensywne przygotowania, aby wykorzystać ją ze skutecznością co najmniej równą z kończącym się okresem programowania 2007-2013.

Celem seminarium organizowanego przez ośrodek Enterprise Europe Network jest przybliżenie uczestnikom seminarium zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020. Uczestnicy seminarium powinni nabyć wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Seminarium przeznaczone jest dla przedsiębiorstw zamierzających korzystać z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

Wykłady ekspertów połączone będą z możliwością późniejszych, bezpośrednich konsultacji uczestników z ekspertami poszczególnych bloków tematycznych.

Seminarium odbywa się w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw [http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_pl.htm].

Seminarium odbędzie się w Szczawnie-Zdroju w Dolnośląskim Parku Technologicznym, ul. Szczawieńska 2 w godzinach: 09:00 – 15:30.

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia jest dostępny TUTAJ.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 21 listopada 2013 roku na adres poczty elektronicznej: aleksandra.kucharska@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451

Seminarium jest finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.