Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Konsultacje w sprawie przyszłości europejskiej turystyki

Z uwagi na wszechobecne zmiany w UE i na całym świecie, mające wpływ na europejski przemysł turystyczny, Komisja Europejska chce zidentyfikować kluczowe wyzwania oraz możliwości rozwoju sektora turystycznego, jakie dają zachodzące zmiany. W tym celu przeprowadza konsultacje, które mogą pomóc w przeglądzie prawodawstwa bezpośrednio wpływającego na sektor turystyczny.

Turystyka jest trzecim co do wielkości sektorem gospodarki w UE, po handlu i dystrybucji oraz budownictwie. Mimo rosnącej konkurencji, UE udało się do tej pory utrzymać pierwsze miejsce na świecie wśród najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów. Jednak europejski przemysł turystyczny ma do czynienia z różnymi zmianami w UE oraz pozostałych częściach świata. Zmiany te mają istotny wpływ na strukturę sektora turystycznego i jego działalności.

Niniejsze konsultacje mogą przyczynić się do:

  • lepszego zidentyfikowania kluczowych wyzwań i możliwości dla europejskiego przemysłu turystycznego;
  • pomoc w przeglądzie, w razie potrzeby planu działań w sektorze przyjętym przez Komisję Europejską w 2010 r. (COM (2010) 352).

Ponadto Komisja Europejska organizuje równolegle kolejne konsultacje w sprawie sposobów dalszego zmniejszenia obciążeń prawnych i administracyjnych w sektorze, związane z turystyką administracji publicznej i innych podmiotów związanych z turystyką w UE.

Konsultacje skierowane są głównie do firm związanych z turystyką, stowarzyszeń przedsiębiorstw, związków zawodowych, władz publicznych na wszystkich poziomach, a także (członków) instytucji akademickich, ośrodków badawczych i organizacji pozarządowych.

Kwestionariusz do pobrania: Przyszłość turystyki

Wypełnione kwestionariusze należy odsyłać do 12.03.2014r. do najbliższego ośrodka Enterprise Europe Network, zaangażowanego w promocję konsultacji:

– Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (Wałbrzych): eic@darr.pl

– Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielona Góra): j.danilewicz@cptt.uz.zgora.pl

– Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (Kalisz): een@kip.kalisz.pl

– Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości (Szczecin): een@zsrg.szczecin.pl

Zachęcamy do włączenia się w naszą inicjatywę!