Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Palermo w dniach 27-28 marca 2014r.

Ośrodki Enterprise Europe Network w Polsce Zachodniej serdecznie zaproszają Państwa w imieniu prezydenta regionu Sycylii Rosario Crocetta oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego do udziału w międzynarodowych spotkaniach B2B w Palermo w dniach 27-28 marca 2014 r.

Wydarzenie organizowane jest w ramach misji gospodarczej wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego do Włoch. Więcej informacji o inicjatywie misji gospodarczych dostępnych jest tutaj.

Podczas misji gospodarczej odbędzie się międzynarodowa konferencja, której celem jest przedstawienie możliwości wykorzystania potencjału gospodarczego regionu Sycylii przez zagranicznych inwestorów.

Konferencja oraz spotkania B2B są skierowana do przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach gospodarki wymienionych poniżej:

– branża spożywcza,

– sektor morski oraz rybołówstwa,

– sektor inteligentnej energii,

– turystyka i dziedzictwo kulturowe,

– eko-budownictwo,

– rzemiosło,

– branża tekstylna i odzieżowa,

– ICT,

– przemysł kreatywny oraz przemysł kultury.

W ramach misji gospodarczej przewidziana jest konferencja, a także rozmowy B2B z firmami z Palermo zainteresowanymi współpracą.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny są dostępne tutaj.

Głównym celem spotkań biznesowych B2B jest promowanie partnerstwa biznesowego pomiędzy sycylijskimi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami z Unii Europejskiej i spoza UE, uniwersytetami, instytucjami naukowo-badawczymi, instytutami technologicznymi działającymi aktywnie w sektorach zidentyfikowanych jako kluczowe czynniki rozwoju gospodarczego.

Rejestracja na giełdę odbywa się poprzez stronę internetową.

Termin rejestracji profilu firmowego na giełdę upływa 20 marca 2014r.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji gospodarczej do Palermo prosimy o kontakt z najbliższym ośrodkiem Enterprise Europe Network:

– Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska – mail: een@wctt.pl

– Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (Wałbrzych): eic@darr.pl

– Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielona Góra): j.danilewicz@cptt.uz.zgora.pl

– Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (Kalisz): een@kip.kalisz.pl

– Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości (Szczecin): een@zsrg.szczecin.pl

– Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny: innowacje@zut.edu.pl

– Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny: ppnt@ppnt.poznan.pl

– Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu: j.wasiel@spp.opole.pl

– Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie: arr@arrkonin.org.pl

Dodatkowych informacji udziela Alicja Wiglusz, tel. 091 433 02 20 a.wiglusz@zsrg.szczecin.pl