Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Opóźnienia w płatnościach tematem seminarium

Zapraszamy na seminarium organizowane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu zaprasza do udziału w seminarium dotyczącym opóźnień w płatnościach i stosowaniu nowej dyrektywy europejskiej w celu zwalczania tego problemu. Wydarzenie będzie organizowane w piątek 28 marca 2014 r. w Polsce, w Hotel Bristol

Wyżej wspomniana dyrektywa stanowi ważny krok w rozwoju prawodawstwa na rzecz przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, oraz organów publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Wprowadza ona ścisłe ramy czasowe i surowe kary dotyczące płatności między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a organami publicznymi.

Uczestnicy seminarium będą mieli okazję lepiej poznać problem opóźnień w płatnościach oraz nowe środki, które wprowadza się, aby pomóc w jego rozwiązaniu.

Kampania jest finansowana przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu i realizowana w ramach stałego zaangażowania Komisji Europejskiej we wspieranie wzrostu gospodarczego i europejskich przedsiębiorstw.

 
TERMIN
28 marca 2014 r.
Godzina: 09:00 – 13:30

MIEJSCE i DOJAZD
Hotel Bristol
Krakowskie Przedmieście 42/44
00-325 Warszawa
Polska

 Rejestracja

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, należy wypełnić poniżej krótki formularz rejestracyjny. Dostępny pod poniższym adresem: http://tnij.org/0eu5mzm
Osoby zgłaszające swój udział otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem w języku polskim.

Więcej informacji udziela Janusz Heller pod adresem
e-mail: late-payment-poland@ascent-communications.eu
pod numerem telefonu +48 22 672-60-06.