Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: „Rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce i wybranych krajach UE” w dniu 18 marca 2014r.

Szanowni Państwo !

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w jedynym bezpłatnym szkoleniu nt.:

„Rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce i wybranych krajach UE”

Termin szkolenia: 18 marca2014 r., godz.: 09:00-16:00.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój

2 stycznia 2014r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, w skrócie OZE (wersję 4.1, datowaną na 31 grudnia 2013 r.). Po konsultacjach społecznych i międzyresortowych wersja 4.1 podąża za rozwiązaniami przedstawionymi w wersji 4.0 opublikowanej 12 listopada 2013r., aczkolwiek wprowadza też pewne istotne zmiany.

Po raz pierwszy w Polsce pojawia się system aukcyjny jako zupełnie nowatorskie rozwiązanie. Dotychczasowy system Zielonych Certyfikatów nie sprawdzał się, zwłaszcza w ostatnim czasie. Ceny Świadectw Pochodzenia spadały do bardzo niskich poziomów, a producenci notowali straty. Nowy projekt jest zgodny z najnowszymi zaleceniami Unii Europejskiej i ma prowadzić do stopniowego ujednolicania rynków energii w Unii Europejskiej. Bardzo ważne są zapisy określające ograniczenie wsparcia dla współspalania, ochronę inwestycji przez 15 lat poprzez wprowadzenie stałych cen, zwiększanie konkurencyjności rynku OZE oraz uregulowanie rynku prosumenckiego.

W związku z tym rodzi się wiele pytań i wątpliwości o już istniejące instalacje OZE, o sposób przejścia z jednego systemu do drugiego, o opłacalność nowych projektów, o rolę fotowoltaiki w nowym systemie oraz wiele innych. Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć analizując zapisy projektu ustawy oraz na bieżąco analizując postępy prac nad nową ustawą OZE i nowym systemem aukcyjnym.

Podczas szkolenia zostanie poruszony również temat dotyczący aktualnego stanu rynku OZE w Unii Europejskiej, wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w poszczególnych krajach UE oraz mocnych i słabych stron strategii energetyki odnawialnej w Europie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na numer: 074 648 04 51, drogą elektroniczną na adres: aleksandra.kucharska@darr.pl  lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno-Zdrój Recepcja (parter)

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem szkolenia .

Termin rejestracji uczestników upływa w dniu 14 marca 2014r.

Ilość miejsc jest ograniczona do 20 uczestników !

Pierwszeństwo w zgłoszeniu mają przedsiębiorstwa MMŚP.

W przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem, Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie tylko jednego reprezentanta danej firmy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!