Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z ekspertem!

Zapraszamy na QuAD – indywidualne konsultacje z ekspertem dotyczące zmian w transakcjach wewnątrzwspólnotowych wprowadzonych po 1 stycznia 2014r.

Szanowni Państwo! Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem dotyczących omówienia zmian w  transakcjach wewnatrzwspólnotowych wprowadzonych po 1 stycznia 2014r.

Temat konsultacji: VAT w transakcjach międzynarodowych WDT, WNT, import/eksport usług w roku 2014 – skutki zmian.  Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, Szczawno-Zdrój, 14 kwietnia 2014r.

Zakres konsultacji obejmować może:

I. Transakcje wewnątrzwspólnotowe -WNT, WDT 

Opodatkowanie transakcji towarowych wewnątrzwspólnotowych: zasady występowania WNT i WDT, zasady opodatkowania, wymogi dokumentacyjne, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, stawki 

Zmiany zasad rozliczania dostaw towarów w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, zarejestrowane w Polsce dla celów podatku VAT 

Data dokonania dostawy/data nabycia a data powstania obowiązku podatkowego 

Podstawa opodatkowania/elementy kalkulacyjne 

Faktura a obowiązek podatkowy 

WDT – dokumentacja, obowiązek podatkowy, ustawa o VAT a dyrektywa 

Premie pieniężne – aktualne orzecznictwo, wpływ na rozliczenie WNT i WDT

II. Eksport towarów 

Eksport bezpośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0% 

Eksport pośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0% 

Eksport towarów gdy procedura rozpoczęta w innym kraju UE – możliwość zastosowania stawki0%

III. Import towarów 

Formy importu, uproszczenia, rozliczenie VAT w deklaracji 

Dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE, obowiązki w Polsce, wpływ na rozliczenie usług związanych z importowanymi towarami 

Błędy w rozliczeniach – korekty, wpływ na podatek naliczony  

Zakup od dostawcy poza-unijnego towaru sprowadzanego z terytorium UE 

Kurs waluty a podatek naliczony 

Pomyłki w rozliczeniach importowych a podatek naliczony

IV. Usługi  

Opodatkowanie usług – zasady dotyczące miejsca świadczenia usługi, rodzaj usług a miejsce opodatkowania – zmiany 2014 

Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie i eksporcie usług w 2014 r. 

Dyrektywa Rady 2008/8/WE,

Dyrektywa Rady 2010/45/UE,

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 

Import i eksport usług a miejsce opodatkowania 

Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój Sala Konferencyjna 101A

Termin: 14 kwietnia, w godzinach od 10:00 do 15:35 Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

do dnia 10 kwietnia br.

pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres: Enterprise Europe Network Wałbrzych / Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl, faks: 74 64 80 451

Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pani Sabina Moczko-Wdowczyk – doradca podatkowy.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Informacji udziela: Aleksandra Kucharska Tel. 74 64 80 423

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy