Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Dolnośląskie spotkania biznesowe

Dolnośląskie spotkania biznesowe - Wrocław

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w konferencji:

DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA BIZNESOWE
WSPARCIE BIZNESU Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ DZIŚ I JUTRO

Na konferencji przedsiębiorcy otrzymają informacje m.in. nt.:

  • dostępnego jeszcze wsparcia unijnego dla przedsiębiorców
  • jedynych bezpłatnych gwarancji inwestycyjnych dla firm
  • wsparcia z nowych programów Unii Europejskiej

Uczestnictwo jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zarejestrowanie się na właściwą konferencję.

Wydarzenie organizowane pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Konferencja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa ramach Programu Wieloletniego na rzecz udziału Polski w Programie Ramowego Na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2014.