Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Izraela (Tel Awiw) w dniach 24-26 czerwca 2014r.

Ośrodki Enterprise Europe Network w Polsce Zachodniej serdecznie zapraszają Państwa  w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego oraz Dyrektora Generalnego ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Daniela Calleja Crespo do udziału w misji gospodarczej do Izraela zaplanowanej w dniach 24-26 czerwca 2014r.

Misja gospodarcza odbywa się w ramach inicjatywy „Missions for Growth”, dzięki której polskie firmy będą miały możliwość nawiązania zagranicznej współpracy gospodarczej z firmami izraelskimi.

Więcej informacji o inicjatywie misji gospodarczych dostępnych jest tutaj.

Podczas misji gospodarczej odbędą się międzynarodowe spotkania biznesowe B2B, mające na celu umożliwienie przedsiębiorcom z Unii Europejskiej nawiązania międzynarodowych kontaktów biznesowych z przedstawicielami zgłoszonych firm.

Celem misji gospodarczej oraz spotkań biznesowych B2B jest pomoc firmom europejskim w prowadzeniu działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie możliwości biznesowych w Izraelu oraz promowanie zrównoważonego i spójnego rozwoju pomiędzy UE i Izraelem.

Misja jest w szczególności ukierunkowana do przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach gospodarki wymienionych poniżej:

• turystyka,

• zaawansowane zabezpieczenia infrastrukturalne,

• zaawansowane technologie,

• zaawansowana produkcja.

Szczegółowe informacje na temat spotkań B2B są dostępne tutaj.

Rejestracja na giełdę odbywa się poprzez stronę internetową.

Termin rejestracji profilu firmowego upływa 18 czerwca 2014r. Spotkania odbędą się 25 czerwca 2014r. i będą prowadzone w języku angielskim.

Udział w misji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania i przelotu we własnym zakresie. Dodatkowo w ramach misji odbędą się spotkania z lokalnymi przedstawicielami administracji publicznej. Organizatorzy misji zapewniają szeroką kampanię reklamową oraz wsparcie organizacyjne.

Szczegółowy program misji gospodarczej jest dostępny tutaj.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji gospodarczej do Palermo prosimy o kontakt z najbliższym ośrodkiem Enterprise Europe Network:

– Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska – mail: een@wctt.pl

– Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (Wałbrzych): eic@darr.pl

– Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielona Góra): j.danilewicz@cptt.uz.zgora.pl

– Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (Kalisz): een@kip.kalisz.pl

– Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości (Szczecin): een@zsrg.szczecin.pl

– Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny: innowacje@zut.edu.pl

– Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny: ppnt@ppnt.poznan.pl

– Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu: j.wasiel@spp.opole.pl

– Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie: arr@arrkonin.org.pl

Dodatkowych informacji udziela Alicja Wiglusz, tel. 091 433 02 20 a.wiglusz@zsrg.szczecin.pl