Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Republiki Zielonego Przylądka w dniach 18-19 listopada 2014r.

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczawnie-Zdroju zaprasza w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu do udziału w misji gospodarczej do Republiki Zielonego Przylądka organizowanej przez Komisję Europejską w dniach 18-19 listopada 2014br.

Celem misji jest przedstawienie możliwości wykorzystania potencjału Zielonego Przylądka w różnych aspektach, zarówno krajowych jak i dostępu do rynku w szczególności w Afryce Zachodniej.

Republikę Zielonego Przylądka i Unię Europejską łączy szczególne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach takich jak demokracja, poszanowanie praw człowieka, praworządność. Jako kraj o stabilnym systemie demokratycznym, odpowiednim poziomie administracyjno-regulacyjnym porównywalnym do UE, inwestycje w Republice Zielone Przylądka polegające na dotarciu do rynku Afryki Zachodniej mogą być korzystne.

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu wraz z przedsiębiorcami i przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających podmioty gospodarcze z UE będzie rozmawiać z przedstawicielami rządu jak i przedsiębiorcami z Republiki Zielonego Przylądku na temat rozwoju współpracy gospodarczej z Unia Europejską. Dodatkowym celem tej wizyty jest również:

  • promowanie zrównoważonego i spójnego rozwoju pomiędzy UE a Republiką Zielonego Przylądka,
  • wsparcie firm Europejskich, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Republiki Zielonego Przylądku,
  • promowanie europejskiej gospodarki w docelowych branżach poprzez uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami.

Misja jest ukierunkowana w szczególności na następujące branże:

  • Przemysł „lekki” – tekstylia i obuwie
  • Agrobiznes
  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka rybacka
  • Turystyka

W ramach misji przewidziane zostały m.in. rozmowy b2b z lokalnymi przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą i spotkania z lokalnymi przedstawicielami administracji publicznej.

Misja gospodarcza odbędzie się w ramach Międzynarodowych Targów Republiki Zielonego Przylądku, które rozpoczną się w dniu 19 listopada br.

Organizatorzy misji zapewniają szeroką kampanię reklamową i wsparcie organizacyjne. Wsparcie ze strony sieci ośrodków Enterprise Europe Network przy organizacji i udziale w misji jest bezpłatne. Koszty zakwaterowania oraz przelotu pokrywane są przez firmy biorące udział w misji.

Udział firm w misjach gospodarczych jest znakomitą okazją do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, a także poznania specyfiki działania firm z regionu Republiki Zielonego Przylądka.

Rejestracja on-line: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/additional/africa/cape-verde/registration-form_en.htm

Więcej informacji na temat misji gospodarczej do Republiki Zielonego Przylądka znajduje się na stronie:http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/additional/africa/cape-verde/index_en.htm#h2-7

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kucharska tel.: 74 64 80 423, e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w misji gospodarczej do Republiki Zielonego Przylądka proszone są o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!