Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na QuAD (Questions and Answers Desk) czyli na indywidualne konsultacje z ekspertem

Horyzont 2020 na horyzoncie

nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia – tematem konsultacji

Pałac Krobielowice, 23  września 2014 roku

 

Szanowni Państwo !

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych  UE zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem dotyczących aplikowania o środki w ramach Horyzontu 2020. W ramach konsultacji zostaną omówione następujące obszary tematyczne:

  • nanotechnologie
  • materiały zaawansowane
  • zaawansowane systemy produkcji
  • przetwarzania, biotechnologia

 

Podczas konsultacji ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas, której omówi sposób aplikowania o środki w ramach wyżej opisanych obszarów tematycznych oraz odpowie na ewentualne pytania.

 

Konsultację odbędą  się w dniu 23.09.2014 roku, w godzinach od 9:30 do 15:30,  w Pałacu Krobielowice, Krobielowice 21, 55-080 Kąty Wrocławskie

Konsultację umożliwią przedsiębiorcom pozyskanie informacji przede wszystkim w poniższych dziedzinach:

  • analiza dokumentacji koniecznej do skutecznej aplikacji o środki w ramach H2020
  • informacje jakie powinien zawierać kompletny wniosek aplikacyjny
  • wymogi formalne oraz merytoryczne dla podmiotów aplikujących o środki w ramach H2020
  • aktualne konkursy w ramach H2020
  • procedura weryfikacji wniosku aplikacyjnego przez Ekspertów H2020

 

Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pan dr inż. Jarosław Piekarski – Ekspert do Komitetu H2020. Pracownik Krajowego Punktu Kontaktowego UE,  specjalizuje się w nanotechnologiach, materiałach zaawansowanych, zaawansowanych systemach produkcji i przetwarzania oraz biotechnologii

 

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM do dnia 18 września br. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:

Enterprise Europe Network Wałbrzych / Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój,  

e-mail: tomasz.charkot@darr.pl , faks: 74 64 80 451

Telefon kontaktowy: 74 64 80 438 (Tomasz Charkot)