Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Nowe horyzonty dla Twojej firmy Instrument MSP – Faza I

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów badawczych UE w Poznaniu zapraszają na szkolenie dotyczące nowego instrumentu finansowego MSP w ramach programu Horyzont 2020 – SME Instrument. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z pomysłem na innowacyjny projekt, usługę lub proces na poziomie gotowości technologicznej VI (technologia na etapie co najmniej prototypu).

Jak informuje Krajowy Punk Kontaktowy Programów Ramowych UE, na swojej stronie internetowej (http://www.kpk.gov.pl/) „Instrument MŚP ma przyczynić się do stworzenia nowych możliwości biznesowych, dopasowanych do wyzwań społecznych oraz wzmocnienia produktywności i innowacyjności MŚP, dzięki czemu będą mogły one rozwijać swoją działalność.

Celem Instrumentu MŚP jest wypełnienie luki w ​​zakresie finansowania na wczesnym etapie, finansowanie badań wysokiego ryzyka prowadzonych przez MŚP, a także stymulowanie przełomowych innowacji. Instrument adresowany jest do wszystkich typów innowacyjnych MŚP, wykazujących silne ambicje do rozwoju, wzrostu i umiędzynarodowienia. Ten typ działania ma na celu wsparcie dla wszystkich rodzajów innowacji, w tym innowacji nie- technologicznych, społecznych i usług. Instrument MŚP podzielony został na trzy fazy wspierające kolejne etapy realizacji projektu.”

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia:
– Horyzont 2020 – oferta,
– Instrument dla małych i średnich przedsiębiorstw,
– Struktura wniosku – omówienie poszczególnych elementów,
– Sposób złożenia wniosku

Rejestracja: do 21 października 2014 r. pod adresem: http://rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale Szkolenia.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba do kontaktu Agata Bartoszewska ab@ppnt.poznan.pl tel: (61)8279744

Zapraszamy!