Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Konsultacje on-line z ekspertem na temat: „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej na lata 2014–2020”.

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:
„Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej na lata 2014–2020″

Czat odbędzie się w dniu 5 marca 2015 roku w godzinach: 10:00-12:00

Nowa perspektywa finansowa dla Polski na lata 2014-2020 przygotowuje dla przedsiębiorców szereg możliwości do wykorzystania, odpowiednie zainwestowanie środków Europejskich będzie stanowiło ogromne wsparcie dla polskich przedsiębiorców.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce to aż 99,8% wszystkich firm w kraju. Dlatego środki unijne na lata 2014-2020 to klucz otwierający drogę do wysokich osiągnięć tego sektora i wpierający w dążeniu do sukcesu.

Środki, które trafią do Polski w latach 2014-2020 zostaną zainwestowane w m.in. transport, badania naukowe, rozwój przedsiębiorczości, cyfryzację kraju oraz rozwój kapitału ludzkiego.

Podczas czatu przedsiębiorcy uzyskają informację jak pozyskać środki europejskie na realizację projektów z zakresu:
• rozwój aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw,
• zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP,
• podniesienie konkurencyjności i produktywności oraz zaawansowania technologicznego oraz organizacyjnego MŚP,
• produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
• modernizacja energetyczna budynków,
• wzrost potencjału kulturowego i turystycznego regionu,
• wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług,
• szkolenia i kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników.

Na Państwa pytania odpowiadać będzie:
Pan Rafał Kocemba
Ekspert ds. Funduszy Europejskich
INFORMACJA O EKSPERCIE

Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu:
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj
WEJŚCIE DO CZATU