Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Nowe dotacje na innowacje!

Szanowni Państwo !

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej RPO WD, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w jedynym bezpłatnym seminarium pt.

Dotacje na innowacje – Działania 1.2A, 1.2B i 1.5A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Termin seminarium: 19 październik 2015 r., rozpoczęcie o godzinie 09:00

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny w Szczawnie-Zdroju, ul. Szczawieńska 2, sala A001 (parter)

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników m.in. z: ogólnymi zasadami konkursowymi dotyczącymi działań 1.2A, 1.2B oraz 1.5A RPO WD, w tym z: celami wsparcia, rodzajami beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie, poziomami dofinansowań, kryteriami wyborów.

Seminarium poprowadzą: Przedstawiciele Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z Wrocławia (www.dip.dolnyslask.pl), pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane seminarium prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na numer: 074 648 04 51, drogą elektroniczną na adres: karolina.sobocinska@darr.pl lub dostarczyć osobiście: recepcja

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem seminarium

Termin rejestracji uczestników upływa w dniu 14.10.2015r. o godz. 16:00.

 

Pierwszeństwo w zgłoszeniu mają przedsiębiorstwa MMŚP.
W przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem, Organizator zastrzega sobie prawo przyjęciana seminarium tylko jednego reprezentanta danej firmy.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!