Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Szkolenie – Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzenia REACH i CLP

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM w Poznaniu zaprasza na szkolenie dla przedstawicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotyczące przepisów rozporządzeń REACH i CLP.

Uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z wymogami rozporządzenia REACH i CLP, które dotyczą obowiązkowej rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu chemikaliów. Nowe obowiązki dotyczą wszystkich przedsiębiorstw korzystających z produktów chemicznych lub wprowadzających je do obrotu (np. przemysł drzewny, hutniczy, papierniczy, szklarski, kosmetyczny, wapienniczy, cementowy, przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych).

Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2016 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Rejestracja do 3 lutego 2016. Wszystkie szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://goo.gl/N9LWUM

Zapraszamy!