Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

China IPR, SME HELPDESK
China IPR, SME HELPDESK

Trzeba być zawsze dobrze przygotowanym

BEA to belgijskie MŚP produkujące czujniki do drzwi automatycznych. Zanim firma rozpoczęła działalność w Chinach, wykazano się dalekowzrocznością i wystosowano aplikację dla międzynarodowego patentu obejmującego Chiny.Doradca ds. nauki i technologii firmy BEA, Christian Nowak, dzieli się doświadczeniami przedsiębiorstwa odnośnie naruszeń patentu oraz tego, jak podjąć skuteczne przeciwdziałania mając odpowiednie dokumenty, a także zabezpieczenie.

Firma BEA (skrót od Bureau d’Electronique Appliqué) została założona w Belgii w roku 1965 i ma obecnie pięć siedzib na całym świecie. Christian Nowak stwierdza: „W 1996 roku zostało otwarte biuro przedstawicielskie w Chinach w celu dokonania analizy rynku oraz odnalezienia potencjalnych klientów. Byliśmy przekonani, że rynek jest dla nas atrakcyjny oraz, że ryzyko fałszerstwa nie było wystarczająco wielkie, aby zrezygnować z tego potencjału.”

Następnie firma dobrze się przygotowała poprzez uwzględnienie Chin jako kraju objętego ochroną patentową, mimo że nie była tam jeszcze aktywna. Christian mówi: „Z Belgii złożyliśmy wniosek patentowy w Stanach Zjednoczonych, który obejmował również Chiny. Mamy zarejestrowane w Chinach patenty projektów, wynalazków oraz znak towarowy. To bardzo prosty patent dotyczący projektu, który pomógł nam w czasie naszej rozprawy w 2002 roku.”

Christian kontynuuje tłumacząc sprawę: „Otrzymaliśmy do serwisu posprzedażowego dwa czujniki, które nie zostały wyprodukowane przez firmę BEA. Jeden z naszych klientów zauważył istnienie kopii na rynku. Był również w stanie powiedzieć nam, kto był za nie odpowiedzialny.” Firma BEA skonsultowała się z chińskim prawnikiem patentowym oraz zdecydowała się podjąć czynności administracyjne poprzez Państwową Administrację ds. Przemysłu i Handlu. „Przygotowałem folder ze wszystkimi szczegółami, zdjęciami oryginalnych produktów oraz kopii, a także wszystkie nasze certyfikaty rejestracji patentów”, dodaje Christian.

Udali się oni do siedziby Państwowej Administracji ds. Przemysłu i Handlu w mieście, w którym doszło do naruszenia, a kierownik wysłał dwóch urzędników, aby weszli na teren firmy dokonującej naruszenia. Christian mówi: „Po 45 minutach przeszukiwania magazynu udało mi się odnaleźć próbkę podrobionego produktu. Wymusiliśmy na firmie podpisanie oświadczenia o dokonaniu przez nich wykroczenia, po którym sprawa została zamknięta.”

Christian poleca małym i średnim przedsiębiorstwom, aby działać szybko: „Dzięki temu, że zajęliśmy się tym problemem dość wcześnie, nie doszło do jego rozpowszechnienia na całe Chiny. Dobrze, że istnieją działy pomocnicze takie, jak Punkt Pomocy, który udziela wszystkich informacji, ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa nie zawsze są świadome kwestii związanych z własnością intelektualną.”

Wnioski:

  • Aby przeciwdziałać potencjalnemu naruszeniu własności intelektualnej, należy zarejestrować PWI w Chinach. Najlepiej przed wejściem na rynek.
  • Należy zawsze mieć pod ręką dokumenty rejestracyjne PWI oraz dowody naruszenia własności intelektualnej, aby w razie potrzeby natychmiast udowodnić zajście wykroczenia.
  • Nie należy obawiać się egzekwowania swoich praw. Chiński system własności intelektualnej jest rozwinięty, a władze są w stanie pomóc.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z:


China IPR, SME HELPDESKThe China IPR SME Helpdesk supports small and medium sized enterprises (SMEs) from European Union (EU) member states to protect and enforce their Intellectual Property Rights (IPR) in or relating to China, Hong Kong, Macao and Taiwan, through the provision of free information and services. The Helpdesk provides jargon-free, first-line, confidential advice on intellectual property and related issues, along with training events, materials and online resources. Individual SMEs and SME intermediaries can submit their IPR queries via email (question@china-iprhelpdesk.eu) and gain access to a panel of experts, in order to receive free and confidential first-line advice within 3 working days.The China IPR SME Helpdesk is co-funded by the European Union. To learn more about the China IPR SME Helpdesk and any aspect of intellectual property rights in China, please visit our online portal at http://www.ipr-hub.eu/.