Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. Instrumenty krajowe i regionalne wspierające działalność innowacyjną i międzynarodową MŚP

30 stycznia 2017, Tpark – Instrumenty krajowe i regionalne wspierające działalność innowacyjną i międzynarodową MŚP.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. Instrumenty krajowe i regionalne wspierające działalność innowacyjną i międzynarodową MŚP.

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 30 stycznia 2017 w budynku Dolnośląskiego Parku Technologicznego, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój

Podczas spotkania uczestnikom zostaną zaprezentowane następujące tematy:

  1. Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania 2.3.1 POIR
  2. Możliwości wsparcia działalności międzynarodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
  3. Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach : Poddziałania 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych

Wydarzenie adresowane jest do MŚP zainteresowanych rozwojem w oparciu o działalność innowacyjną i międzynarodową

Szczegółowe informację na temat wydarzenia dostępne są w programie wydarzenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać na  FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM do dnia 25 stycznia br. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:

tomasz.charkot@darr.pl
faks: 74 64 80 451
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój,

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Szczegółowych informacji udziela
Tomasz Charkot
tel.:74 64 80 438
e-mail: tomasz.charkot@darr.pl

 

 

een nowy