Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Hannover Messe 2019

Szanowni Państwo,

Konsorcjum „West Poland” sieci Enterprise Europe Network  jest oficjalnym partnerem dwóch giełd kooperacyjnych, które są organizowane podczas targów przemysłowych Hannover Messe 2019.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w tych imprezach, które są doskonałą platformą do nawiązania szerokich i bezpośrednich kontaktów handlowych z firmami z całego świata.

Spotkania kooperacyjne to bezpośrednie rozmowy biznesowe, które trwają ok. 30 min i odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu. Spotkania pozwalają na wstępną prezentację i zapoznanie się z ofertą potencjalnych partnerów biznesowych, technologicznych i badawczych.

Wydarzenia przeznaczone są dla przedstawicieli firm i innych podmiotów oferujących swoje produkty i usługi dla szeroko rozumianej branży przemysłowej, w szczególności w obszarach:

 • rozwiązań przemysłu 4.0 i Smart Factory,
 • rozwiązań software i hardware IT/ICT dla przemysłu,
 • drukowania w technologii 3D,
 • produkcji przemysłowej,
 • obróbki skrawaniem,
 • obróbki powierzchniowej,
 • energii odnawialnych,
 • zarządzania energią,
 • automatyki przemysłowej,
 • urządzeń pomiarowych,
 • robotyki.

Zapraszamy do rejestracji swojego uczestnictwa w giełdach kooperacyjnych do dnia 15.02.2019 (gwarancja bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniach) poprzez strony internetowe poszczególnych wydarzeń.

Szczegółowe informacje na temat profilu giełd kooperacyjnych oraz zasad uczestnictwa w nich, dostępne są w ulotkach do pobrania oraz na ich stronach internetowych:

Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych HANNOVER MESSE 2019

http://www.b2fair.com/hannovermesse2019

>>> ulotka 

Spotkania brokerskie Technology & Business Cooperation Days, HANNOVER MESSE 2019

https://technology-business-cooperation-days.b2match.io

>>> ulotka 

W przypadku zainteresowania i pytań prosimy o kontakt z ośrodkiem EEN w Państwa województwie – http://westpoland.pl/kontakt/