Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

5 marca 2012
by Aleksandra Bryzgalska
Możliwość komentowania Zapraszamy na seminarium: Wymagania prawa w zakresie ochron osobistych, w tym doboru środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem norm zharmonizowanych część I. została wyłączona

Zapraszamy na seminarium: Wymagania prawa w zakresie ochron osobistych, w tym doboru środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem norm zharmonizowanych część I.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na seminarium:

Wymagania prawa w zakresie ochron osobistych, w tym doboru środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem norm zharmonizowanych
część I.


Program seminarium:

 • Definicja środków ochrony indywidualnej. Wymagania Kodeksu pracy w zakresie ochron indywidualnych: regulamin pracy, obowiązek zwrotu, obowiązki pracownika i pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami, tabela norm przydziału ŚOI, konsultacje z pracownikami, odpowiedzialność wykroczeniowa
 • Wybrane przepisy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I  POLITYKI SOCJALNEJ z
[więcej »]

31 stycznia 2012
by Aleksandra Bryzgalska
Możliwość komentowania Seminarium: Wymagania prawa pracy w zakresie podróży służbowych na terenie kraju i zagranicą została wyłączona

Seminarium: Wymagania prawa pracy w zakresie podróży służbowych na terenie kraju i zagranicą

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na seminarium:

Wymagania prawa pracy w zakresie podróży służbowych na terenie kraju i zagranicą.
Program seminarium:

 • Definicja delegacji służbowej oraz sposób jej rozliczania
 • Miejsce pracy pracownika w orzecznictwie sądowym; wymagania Kodeksu pracy w zakresie podróży służbowych; czas pracy w czasie podróży służbowej; zakres przedmiotowy zadań w czasie podróży służbowej.
 • Warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z
[więcej »]

19 października 2011
by Aleksandra Bryzgalska
Możliwość komentowania Seminarium: „Minimalne wymagania, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.” została wyłączona

Seminarium: „Minimalne wymagania, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na seminarium:

Minimalne wymagania, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.”

Program seminarium:

 • Atmosfera wybuchowa – definicje prawne, pracodawca jako podmiot odpowiedzialny.
 • Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej
 • Przestrzenie zagrożone wybuchem.
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem.
 • Minimalne wymagania dla przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Termin seminarium:

 • 27 października
[więcej »]

8 lipca 2011
by Aleksandra Bryzgalska
Możliwość komentowania Zapraszamy na seminarium – „Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy. Przepisy krajowe a dyrektywy UE w zakresie planowanych zmian” została wyłączona

Zapraszamy na seminarium – „Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy. Przepisy krajowe a dyrektywy UE w zakresie planowanych zmian”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na seminarium:

„Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy. Przepisy krajowe a dyrektywy UE w zakresie planowanych zmian”

Program seminarium:

 • Pracodawca jako podmiot stosunku pracy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Przekształcenie zobowiązaniowego stosunku do pracy
 • Urlop: wypoczynkowy, bezpłatny, szkoleniowy
 • Urlop macierzyński i wychowawczy
 • Zwolnienia od pracy w myśl przepisów krajowych i unijnych
 • Zwolnienia od pracy udzielane jednostronnie przez pracodawcę

Udział w seminarium jest bezpłatny.[więcej »]