Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

24 lipca 2014
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Spotkania biznesowe w Antwerpii w Belgii została wyłączona

Spotkania biznesowe w Antwerpii w Belgii

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniach biznesowych w dniach 14-15 września 2014r. w Antwerpii w Belgii.

Szanowni Państwo,
Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje w dniach 14-15 września 2014 roku wyjazd na międzynarodowe rozmowy kooperacyjne w Antwerpii w Belgii. Czekają na Państwa cenne kontakty biznesowe, możliwość zdobycia nowych klientów i kontrahentów, spotkania są głównie skierowane do firm oferujących swoje usługi oraz produkty dla osób … [więcej »]

25 listopada 2013
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line na temat transgranicznego świadczenia usług w Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia została wyłączona

Zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line na temat transgranicznego świadczenia usług w Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:

„Transgraniczne świadczenie usług w Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia”.

Czat odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 roku w godzinach: 10:00-12:00

Zakres czatu:
• dyrektywa transgraniczna – nowa rzeczywistość po 25 października 2013 roku
• turystyka zdrowotna i rozwój rynku uslug medycznych
• właściwe przygotowanie świadczeniodawców zainteresowanych świadczeniem uslug transgranicznych
• korzyści i szanse polskich świadczeniodawców
• potencjalne bariery i ograniczenia … [więcej »]

17 grudnia 2012
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Konferencja pn. „Rynek pracy dla Seniora, Senior dla rynku pracy”, 18 grudnia 2012 r., Dolnośląski Park Technologiczny została wyłączona

Konferencja pn. „Rynek pracy dla Seniora, Senior dla rynku pracy”, 18 grudnia 2012 r., Dolnośląski Park Technologiczny

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza w dniu 18 grudnia 2012 roku do udziału w Konferencji, której celem jest promocja aktywności oraz zmiana postrzegania osób starszych w obszarze zatrudnienia.

Rok 2013 jest rokiem poświęconym tematyce aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. … [więcej »]

26 listopada 2012
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Konsultacje on-line z ekspertem, 6 grudnia 2012 roku została wyłączona

Konsultacje on-line z ekspertem, 6 grudnia 2012 roku

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:
Delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej
Czat odbędzie się w dniu 6 grudnia 2012 roku w godzinach: 10:00-12:00

ZAKRES CZATU

 Podróż służbowa a oddelegowanie
 Zwolnienie z PIT części należności pracowników w podróży służbowej oraz oddelegowanych
 Pobór zaliczek na podatek PIT za pracowników w podróży służbowej oraz oddelegowanych
 Zwolnienie z części należności pracowników w podróżach służbowych oraz oddelegowanych w … [więcej »]

26 listopada 2012
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Konsultacje on-line z ekspertem, 3 grudnia 2012 roku została wyłączona

Konsultacje on-line z ekspertem, 3 grudnia 2012 roku

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat: „Prawno-podatkowo-księgowych aspektów aportów w postaci wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem prawa krajowego i europejskiego„. Czat odbędzie się w dniu 3 grudnia 2012 roku. w godzinach: 10:00-12:00

Zakres czatu:
• istota, znaczenie i klasyfikacja wkładów niepieniężnych
• zakres przedmiotowy i podmiotowy wkładów niepieniężnych
• wycena wkładów niepieniężnych – aspekty prawno-rachunkowe
• podatkowe aspekty wnoszenia wkładów niepieniężnych

Na Państwa pytania odpowiadać … [więcej »]

26 listopada 2012
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Konferencja pn. „Przedsiębiorczość Akdemicka”, 13 grudnia 2012 r. została wyłączona

Konferencja pn. „Przedsiębiorczość Akdemicka”, 13 grudnia 2012 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza w dniu 13 grudnia 2012 roku do udziału w Konferencji, której celem jest przekazanie wiedzy o aktywności biznesowej środowiska akademickiego oraz przedstawienie młodym przedsiębiorcom sposobów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

Zakres tematyczny:
•przełamywanie barier w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej
•przedsiębiorczość akademicka w kontekście polityki pro-innowacyjnej
•jak Anioły Biznesu wspierają pomysły biznesowe młodych przedsiębiorców
•JEREMIE – fundusze pożyczkowe, poręczeniowe dla … [więcej »]

12 października 2012
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych i technologicznych oraz prawno-podatkowe aspekty aportu została wyłączona

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych i technologicznych oraz prawno-podatkowe aspekty aportu

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza w dniach 18 i 19 października 2012 roku do udziału w dwudniowym, specjalistycznym szkoleniu z wyceny własności intelektualnej, którego celem jest przekazanie wiedzy w zakresie sposobu budowania wartości projektów innowacyjnych/wdrożeniowych oraz doboru i metod ich wyceny rynkowej.
Pragniemy zapoznać uczestników z charakterystyką metod wyceny patentów i innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Komercjalizacja własności intelektualnej to proces przeniesienia wyników badań … [więcej »]

16 lipca 2012
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Konsultacje społeczne dotyczące klonowania zwierząt do produkcji żywności została wyłączona

Konsultacje społeczne dotyczące klonowania zwierząt do produkcji żywności

Klonowanie zwierząt – tak czy nie?
Komisja Europejska rozpoczęła ocenę wpływu na temat możliwych środków dot. klonowania zwierząt do produkcji żywności, która ma zostać zakończona do końca 2012. Dlatego też, Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w tej sprawie.

Grupami docelowymi konsultacji są:
– hodowcy zwierząt i rolnicy
– przemysł spożywczy, sektor sprzedaży detalicznej i dystrybucji
– firmy i publiczne organizacje związane z tematyką klonowania
– organizacje pozarządowe
– władze publiczne … [więcej »]

9 maja 2012
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Eco-technologies, 12-13 czerwca 2012 – Lille, Francja została wyłączona

Eco-technologies, 12-13 czerwca 2012 – Lille, Francja

Przedsiębiorców zainteresowanych eko–innowacjami zapraszamy do udziału w warsztatach i indywidualnych spotkaniach organizowanych w Lille we Francji

„Eco-technologies, 12-13 czerwca 2012 – Lille, Francja”

Klaster CD2E z Francji, ukierunkowany na rozwój eko–innowacji, wspólnie z ośrodkiem Enterprise Europe Network Francja Północ oraz Europejskim Kongresem eko -innowacji (www.eco-technologies.org) organizuje, podczas wystawy ENVIRONORD (www.salon-environord.com), dla przedsiębiorców zaangażowanych w eko-innowacje warsztaty i indywidualne spotkania.
Tematyka warsztatów :
 wprowadzenie na rynek nowych produktów, know- how … [więcej »]

23 kwietnia 2012
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Konsultacje on-line z ekspertem na temat: „ Rozwój firmy na rynkach europejskich w oparciu o patent”. została wyłączona

Konsultacje on-line z ekspertem na temat: „ Rozwój firmy na rynkach europejskich w oparciu o patent”.

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:
„ Rozwój firmy na rynkach europejskich w oparciu o patent”
Czat odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2012 roku w godzinach 10:00-12:00

Zakres czatu:

• jak wstępnie samemu przeszukać bazy danych aby sprawdzić bez kosztów unikalność (rozwiązania podstawowe informacje o budowie baz danych patentowych )
• procedury postępowania w trybie krajowym i europejskim
• koszt patentu w kraju i zagranicą
• jak … [więcej »]