Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Finansowanie MŚP

Szukasz dostępu do dodatkowych funduszy na rozwój przedsiębiorstwa? Wiele firm, również MŚP nie posiada odpowiednich środków, aby efektywnie wykorzystać innowacyjne pomysły lub technologie. Wymagają one wówczas dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Informujemy o możliwych rozwiązaniach finansowych dostępnych na rynku lokalnym oraz na terenie UE.

Wiele firm – zwłaszcza MŚP – nie posiada odpowiednich środków, aby efektywnie wykorzystać innowacyjne pomysły lub technologie. Zazwyczaj potrzebne jest finansowanie ze źródeł zewnętrznych. Pieniądze mogą być również poważnym problemem przy powstawaniu firmy mającej na celu wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. W większości przypadków bez dodatkowej formy dofinansowania na wsparcie innowacji, nie jest możliwy dalszy rozwój firmy.

Możliwe źródła finansowania

Istnieją dwie formy finansowania dostępne dla MŚP lub startup-ów:

FINANSOWANIE DŁUŻNE – jak sama nazwa wskazuje są to fundusze, które muszą w pewnym momencie, być zwrócone. W zależności od źródła finansowania spłaty mogą (lub nie) obejmować odsetki. Ten rodzaj finansowania jest zazwyczaj odpowiedni na początkowych etapach ryzykownych innowacji, lub kiedy wymagana jest ograniczona ilość pieniędzy. Od pewnego punktu, finansowanie dłużne nie jest już skuteczne.  Wskazane są wówczas inne rodzaje finansowania. Finansowanie dłużne obejmuje:

 • pieniądze od rodziny i przyjaciół (ang. Love Money),
 • kredyty bankowe i kredyty w rachunku bieżącym,
 • dotacje i mikropożyczki.

EQUITY FINANCE – na podstawie ewentualnego przyszłego sukcesu, dostępne są fundusze oferowane w zamian za akcje lub udziały w spółce. Jeśli innowacja okaże się sukcesem, to wartość kapitałów własnych zwiększy się, pozwalając inwestorom na odzyskanie zainwestowanych środków i osiągnięcie zysku. Equity Finance przybiera zazwyczaj 3 formy:

 • INWESTYCJE BUSINESS ANGELS – nieformalni inwestorzy, którzy są przygotowani do wykorzystania posiadanych zasobów finansowych do inwestowania na podstawie własnych doświadczeń i zainteresowań. Inwestor tego typu zwykle decyduje się na objęcie udziałów w spółce. Większość aniołów biznesu posiada wcześniejsze doświadczenie ze startup-ów. Skłonni są zainwestować średnio od 50.000 – 200.000 Euro, a zwrotu z inwestycji oczekują w przeciągu 3-5 lat. Więcej informacji na stronie European Business Network Angels: www.eban.org
 • VENTURE CAPITAL – generalnie fundusze Venture Capital inwestują większe ilości kapitału w projekty innowacyjne. W związku z tym kierowane są do nich dojrzałe firmy charakteryzujące się mniejszym stopniem ryzyka. Większe ilości kapitału pozwalają inwestorom na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem. Większość z VC ma portfel inwestycyjny, a tym samym dywersyfikuje ryzyko. Fundusze VC bazują na „przebojowych” inwestycjach, które pokrywają straty z wszystkich mniej dochodowych lub stratnych projektów. Fundusze venture capital oczekują zwrotu z inwestycji w ciągu 3 do 5 lat, a zatem stawiają MŚP podstawowy cel: szybkie tempo wzrostu.
 • PUBLICZNA EMISJI AKCJI – daje firmom możliwość gromadzenia dużej ilości długoterminowego kapitału poprzez sprzedaż akcji spółki inwestorom zewnętrznym. Firma wchodzi na giełdę poprzez „IPO” (pierwszą ofertę publiczną). Dla wielu firm, IPO oferuje najlepszy sposób finansowania ich dalszego rozwoju, a dla większości inwestorów jest preferowaną drogę wyjścia z inwestycji. Standardy wejścia nałożone przez regulacje tradycyjnych rynków akcji bywają na ogół zbyt rygorystyczne dla małych firm technologicznych.

Business plan

Aby zabezpieczyć wszelkie formy zewnętrznego finansowania konieczne jest, aby MŚP przygotowała biznes plan. Biznes plan opisuje szczegółowo, czym zajmuje się firma, co planuje zrobić, podaje przykłady w zakresie potencjalnych przychodów i kosztów lub w dziedzinie innowacji (np.: rozwój nowych technologii). Biznesplan jest napisany dla inwestorów i dlatego musi rozwiać wszelkie ich obawy.

Po przedstawieniu potencjalnym inwestorom biznesplan będzie wykorzystywany jako podstawa do dalszych badań. Inwestorzy oceniają ryzyko związane z inwestycją. Badanie to może dotyczyć innowacyjnego produktu, procesu, jak również samej firmy:

 • czy strategia rozwoju firmy jest opłacalna?
 • czy zarządzanie jest efektywne?
 • czy produkt jest naprawdę innowacyjny?
 • czy istnieje rynek dla danego produktu?
 • jaki jest status własności intelektualnej z innowacji?
 • czy prognozy sprzedaży i trendy są prawidłowe?
 • czy firma posiada obiekty lub doświadczenie zapewniające to, co obiecała lub przewiduje?

Rola ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Zadaniem sieci jest wsparcie przedsiębiorstwa i wspólne znalezienie najlepszego rozwiązania finansowego. Oczywiście, pośrednicy finansowi na dalszych etapach weryfikują proponowane rozwiązanie. Najsilniejszym wpływem sieci zazwyczaj jest doprowadzenie do pierwszego kontaktu przedsiębiorcy z potencjalnym inwestorem lub bankiem. Niektóre przykłady działań sieci:

 • opracowanie materiałów informacyjnych na temat finansowania, zgodnych z lokalną/krajową specyfiką działania,
 • organizowanie warsztatów/spotkań z aniołami biznesu, funduszami kapitału podwyższonego ryzyka lub bankami. Przykładem mogą być międzynarodowe spotkania brokerskie na temat finansowania innowacji takie jak forum inwestycyjne (w celu skojarzenia inwestora z projektem) lub poprzez bezpośrednie kontakty.

Zaawansowane działania:

 • w razie potrzeby, z pomocą zewnętrznych ekspertów, pomoc firmom w przygotowaniu biznesplanu,
 • ośrodek EEN może dokonać wyceny produktu, przedstawić badania rynku, podkreślając konkurencyjność i pozycjonowanie nowego produktu na rynku,
 • pomoc w ocenie zaplecza technicznego i poziom innowacyjności projektów zgłoszonych do finansowania,
 • wsparcie techniczne, monitoring projektów zatwierdzonych do finansowania,
 • zapewnienie dedykowanej pomocy na poziomie dostarczania prezentacji projektów, informowania o pojawiających się zaproszeniach do składania wniosków wydanych przez unijny Dyrektoriat Generalny ds. Przedsiębiorczości, jak również przez inne organa związane z finansowaniem innowacji

UE i instrumenty polityki

UE przedstawiła kompleksowy system polityki finansowej i instrumentów służących wspieraniu MŚP z najbardziej odpowiednimi źródłami i sposobami finansowania na każdym etapie ich działalności. Szczegółowe informacje na temat tych programów można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Więcej informacji:

Skontaktuj się ze swoim ośrodkiem Enterprise Europe Network, aby uzyskać szczegółową pomoc dotyczącą źródeł finansowania działalności innowacyjnej.