Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

2 października 2012
by Administrator
Możliwość komentowania Refundacja kosztów przygotowania i złożenia wniosku w 7PR dla MŚP! została wyłączona

Refundacja kosztów przygotowania i złożenia wniosku w 7PR dla MŚP!

Wsparcie na uzyskanie grantu to możliwość refundacji kosztów przygotowania i złożenia aplikacji do 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innych międzynarodowych programów innowacyjnych (także ogłaszanych i wdrażanych poza UE).

Refundacja może obejmować do 100% wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego, przy czym nie może to być więcej niż 75 tys. złotych, jeśli jest on koordynatorem projektu lub maksymalnie 35 tys. złotych – jeśli jest partnerem w … [więcej »]