Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

16 grudnia 2014
by Tomasz Charkot
Możliwość komentowania Konsultacje on-line z Ekspertem na temat „Zielone Zamówienia Publiczne”. została wyłączona

Konsultacje on-line z Ekspertem na temat „Zielone Zamówienia Publiczne”.

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:

„Zielone zamówienia publiczne”

Czat odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 roku w godzinach: 10:00-12:00

Zielone zamówienia publiczne to polityka, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.… [więcej »]

23 czerwca 2014
by Hanna Rojek
Możliwość komentowania VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – konsultacje nowych rozwiązań została wyłączona

VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – konsultacje nowych rozwiązań

Mając na względzie konieczność wypracowania rozwiązań mających na celu wyeliminowanie problemów wynikających z obecnego modelu opodatkowania VAT dostaw towarów pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B) na obszarze Unii Europejskiej, Komisja Europejska przygotowała propozycje 5 alternatywnych modeli opodatkowania.

Obecnie przeprowadzana jest analiza zaproponowanych modeli. Celem analizy jest potwierdzenie czy przedstawione przez Komisję modele zapewnią:
– możliwość prowadzenia działalności na obszarze Wspólnoty w sposób równie prosty i bezpieczny, jak w przypadku transakcji krajowych,
– obniżenie … [więcej »]

9 stycznia 2014
by Hanna Rojek
Możliwość komentowania Konsultacje w sprawie przyszłości europejskiej turystyki została wyłączona

Konsultacje w sprawie przyszłości europejskiej turystyki

Z uwagi na wszechobecne zmiany w UE i na całym świecie, mające wpływ na europejski przemysł turystyczny, Komisja Europejska chce zidentyfikować kluczowe wyzwania oraz możliwości rozwoju sektora turystycznego, jakie dają zachodzące zmiany. W tym celu przeprowadza konsultacje, które mogą pomóc w przeglądzie prawodawstwa bezpośrednio wpływającego na sektor turystyczny.

Turystyka jest trzecim co do wielkości sektorem gospodarki w UE, po handlu i dystrybucji oraz budownictwie. Mimo rosnącej konkurencji, UE

[więcej »]

15 października 2013
by Tomasz Charkot
Możliwość komentowania Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z ekspertem (QuAD) – 1.1.E RPO WD została wyłączona

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z ekspertem (QuAD) – 1.1.E RPO WD

Zapraszamy na QuAD – indywidualne konsultacje z ekspertem dotyczące dotacji inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat.

Temat konsultacji:
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat
(Schemat 1.1.E RPO WD)
Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, Szczawno-Zdrój, 22 października 2013 roku

Termin: 22 październik, w godzinach od 10:00 do 15:35

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach … [więcej »]

11 lipca 2013
by Hanna Rojek
Możliwość komentowania Twój głos w Europie. Konsultacje dotyczące jednoosobowych spółek z o.o. i akcyjnych została wyłączona

Twój głos w Europie. Konsultacje dotyczące jednoosobowych spółek z o.o. i akcyjnych

Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.

Celem konsultacji jest uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat tego, czy harmonizacja przepisów krajowych dotyczących jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobowych spółek akcyjnych faktycznie zapewni przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, proste, elastyczne i powszechnie znane w całej UE zasady oraz ograniczy koszty, jakie obecnie ponoszą. Odpowiedzi zostaną uwzględnione w ocenie zapotrzebowania na ewentualny nowy instrument i ocenie [więcej »]

5 listopada 2012
by Anna Izbińska
Możliwość komentowania QuAD (Questions and Answers Desk) – indywidualne konsultacje z ekspertem została wyłączona

QuAD (Questions and Answers Desk) – indywidualne konsultacje z ekspertem

Dochody uzyskiwane za granicą lub wypłacane za granicą – konsekwencje podatkowe w transakcjach międzynarodowych

T-Park, Szczawno-Zdrój, 12 listopad 2012 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach, dotyczących konsekwencji podatkowych w transakcjach międzynarodowych z tytułu dochodów osiąganych za granicą lub wypłacanych za granicą.
Ekspert przeprowadzi z każdym z Państwa 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas, której odpowie na … [więcej »]

26 września 2012
by Tomasz Charkot
Możliwość komentowania Wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności – tematem konsultacji. została wyłączona

Wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności – tematem konsultacji.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach, które pomogą Komisji Europejskiej zlikwidować największe problemy w rozwoju przedsiębiorczości.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wspierając działania Komisji Europejskiej rozpoczyna kolejne w tym roku konsultacje. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do jednostek administracji publicznej oraz organizacji sektora prywatnego i osób indywidualnych, które wspierają przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej i pomagają im stawiać czoła wyzwaniom towarzyszącym codziennemu funkcjonowaniu.
Konsultacje mają … [więcej »]

16 lipca 2012
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Konsultacje społeczne dotyczące klonowania zwierząt do produkcji żywności została wyłączona

Konsultacje społeczne dotyczące klonowania zwierząt do produkcji żywności

Klonowanie zwierząt – tak czy nie?
Komisja Europejska rozpoczęła ocenę wpływu na temat możliwych środków dot. klonowania zwierząt do produkcji żywności, która ma zostać zakończona do końca 2012. Dlatego też, Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w tej sprawie.

Grupami docelowymi konsultacji są:
– hodowcy zwierząt i rolnicy
– przemysł spożywczy, sektor sprzedaży detalicznej i dystrybucji
– firmy i publiczne organizacje związane z tematyką klonowania
– organizacje pozarządowe
– władze publiczne … [więcej »]

12 grudnia 2011
by Katarzyna Bienia
Możliwość komentowania Bezpłatne konsultacje prawne została wyłączona

Bezpłatne konsultacje prawne

Temat konsultacji:
Transgraniczne spory sądowe z udziałem przedsiębiorców
T-Park, Szczawno-Zdrój, 20 grudnia 2011 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w dniu 20 grudnia br. w indywidualnych konsultacjach z ekspertem, dotyczących omówienia problematyki transgranicznych sporów sądowych z udziałem przedsiębiorców.

W związku z tym mogą zostać omówione następujące tematy.:

  • Europejski Tytuł Egzekucyjny
  • Prawo pomocy w sporach transgranicznych
  • Mediacji w sprawach gospodarczych.
[więcej »]