Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Dane partnerów

Arkusz kompetencji Partnerów Konsorcjum EENWP w zakresie usług doradczych_uaktualnienie 2020-2021
Deklarowany poziom kompetencji:1 = podstawowy2 = średni3 = zaawansowany
Opis kompetencji:Konsultanci posiadają ogólną wiedzę na dany temat, świadcża podstawowe usługi doradczeKonsultanci posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie aby przy wsparciu eksperta przeprowadzić zaawansowaną usługę doradczą dla klientaKonsultanci potrafią samodzielnie przeprowadzić zaawansowaną usługę doradczą dla klienta (wiedza ekspercka), mogą współpracować z innym ośrodkiem EEN w modelu Hub&Spoke
L.p.Rodzaj usługiP01P02P03P04P05P06P07P08P09Konsorcjum
WCTTPPNTRCITTDARRFKIPZSRGSPPCPITTARR
1.Audyt i ochrona własności intelektualnej2,22,52,51,21,32,01,52,31,72,7średnia
1.1Analiza zasobów własności intelektualnej3331132323max
1.2Audyt i transfer technologii2221121323
1.3Ochrona patentowa (zgłoszenia patentowe itp.)2221222222
1.4Udzielanie/nabywanie licencji3331111213
1.5Analizy patentowe (patent landscape / freedom to operate)1331121213
1.6Dofinansowanie uzyskania praw własności przemysłowej i ich ochrony2222222222
1.7
2.Projektowanie i zarządzanie biznesem2,72,02,52,21,72,51,51,01,83,0średnia
2.1Analizy strategiczne przedsiębiorstwa/marki (SWOT, PESTLE, BCG...)3223231123max
2.2Strategie i modele biznesowe dla różnych faz rozwoju firmy (Lean Canvas, Business Model Canvas, Business Model Innovation...)3232232123
2.3Design Thinking/Human Centered Design2231221113
2.4Biznesplany, budżety (operacyjno-finansowe)3122232133
2.5Analizy ekonomiczne, ocena projektów biznesowych2222132123
2.6Analiza jakości zarządzania innowacjami z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych (IHC, DIQ, IMPROVE…)3333111113RCITT - 3 w IHC
2.7
3.Finansowanie działalności2,82,02,53,01,82,52,51,31,83,0średnia
3.1Finansowanie pomocowe (fundusze strukturalne, regionalne, pożyczki i kredyty)3223233233max
3.2Crowdfunding2233122113
3.3Pozyskiwanie kapitału rozwojowego (venture capital, business angels, wejście na rynek kapitałowy)3223222113
3.4Finansowanie z programów KE (H2020; COSME; Programy Współpracy Terytorialnej…)3233233123
3.5
4.Marketing i reklama2,31,31,52,32,02,52,01,01,52,5średnia
4.1Analizy rynkowe na bazie ogólnie dostępnych danych3333232113max
4.2Analiza marketingowa firmy2112222122
4.3Audyt wzorniczy (identyfikacja wizualna, opakowania, wzornictwo produktów)2012222112
4.4Doradztwo targowe i wystawiennicze2112232123
4.5
5.Współpraca międzynarodowa1,71,01,71,01,72,21,01,01,02,3średnia
5.1Umowy w obrocie międzynarodowym2222321113max
5.2Przygotowanie firmy do wejścia na rynki zagraniczne (w tym analiza gotowości eksportowej)2222221112
5.3Sprzedaż towarów i usług na terenie EOG (zagadn. ogólne)3121131113
5.4Handel z krajami trzecimi, FTA2010121112
5.5Weryfikacja wiarygodności partnera 1111221112
5.6Udział w zamówieniach/przetargach publicznych w UE0020121112
5.7
6.Legislacja UE1,50,91,41,41,92,11,31,31,32,3średnia
6.1Zakładanie i prowadzenie działalności z siedzibą za granicą - zagadn. ogólne2121332113max
6.2Delegowanie pracowników za granicę2122231223
6.3Oznakowania produktów, CE2222222112
6.4Normy i standardy w UE - zagadnienia ogólne2212221212
6.5Podatki i obowiązkowe składki w UE2112121112
6.6Zamówienia publiczne w Niemczech1020121112
6.7Transgraniczne dochodzenie roszczeń0001211112
6.8Podatki i inne obowiązkowe składki w UE1011221122
6.9
Podsumowanie kompetencji konsorcjum EENWPŚr. z max.
1.Audyt i ochrona własności intelektualnej2,7
2.Projektowanie i zarządzanie biznesem3,0
3.Finansowanie działalności3,0
4.Marketing i reklama2,5
5.Współpraca międzynarodowa2,3
6.Legislacja UE2,3