Polska Zachodnia

Crowdfunding udziałowy

Przez dekady inwestowanie w udziały firm było skupione wokół krajowych giełd i zarezerwowane
dla najbogatszych przedsiębiorstw. Równocześnie jest to rynek, na który żeby wejść trzeba spełnić
wyśrubowane warunki, co jest trudne dla mniejszych firm, a nawet nieosiągalne dla start`upów, którym
kapitał jest niezbędny do rozwoju. Z myślą o mniejszych graczach powstał New Connect, a wraz
z rozwojem nowych technologii (fintech) powstały także nowe sposoby finansowania firm.

Czym jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa to pełny, samodzielny, wygodny, bezpieczny dostęp do informacji i usług udostępnianych
za pomocą stron internetowych i aplikacji dla jak największej liczby osób, z uwzględnieniem szczególnych
potrzeb:
– osób z niepełnosprawnościami, np. wzroku, słuchu, ruchu, niepełnosprawnością intelektualną czy
zaburzeniami poznawczymi,
– osób starszych, które mogą natrafiać na utrudnienia spowodowane ograniczeniami wynikającymi
z wieku, m.in. ograniczenia rozumienia, zapamiętywania czy skupienia uwagi.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – czyli jak nie zgubić się w labiryncie przepisów

Wojna na Ukrainie, sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie, te wszystkie okoliczności mają bezpośredni lub pośredni wpływ na polski rynek pracy a w szczególności na dynamikę i procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym.

Przewodniki sukcesu dla przedsiębiorców. Wiedza niezbędna do osiągnięcia biznesowych celów.