Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Kontakt

Wrocław | Szczawno Zdrój/Wałbrzych | Nowy Kisielin/Zielona Góra | Opole | Poznań | Kalisz | Konin | Szczecin

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 3318
www: www.wctt.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
tel. 74 648 0450
www: www.darr.pl

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Syrkiewicza 6, 66-002 Nowy Kisielin
tel. 504 070 274
www: www.cptt.uz.zgora.pl

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu
ul. Damrota 4, 45-064 Opole
tel. 77 456 5600
www: www.een.opole.pl

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań  (budynek A, wejście A2, parter, pokój 24 i 23)
tel. 61 827 9746
www: www.ppnt.poznan.pl

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 6058
www: www.kip.kalisz.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 245 3095
www: www.arrkonin.org.pl

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
tel. 91 449 43 54
www: www.innowacje.zut.edu.pl

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju GospodarczegoSzczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin
tel. 91 433 0220
www: www.zsrg.szczecin.pll


    Pozostałe ośrodki EEN w Polsce »