Polska Zachodnia

Czym jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa to pełny, samodzielny, wygodny, bezpieczny dostęp do informacji i usług udostępnianych za pomocą stron internetowych i aplikacji dla jak największej liczby osób, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb:
– osób z niepełnosprawnościami, np. wzroku, słuchu, ruchu, niepełnosprawnością intelektualną czy
zaburzeniami poznawczymi,
– osób starszych, które mogą natrafiać na utrudnienia spowodowane ograniczeniami wynikającymi
z wieku, m.in. ograniczenia rozumienia, zapamiętywania czy skupienia uwagi.