Polska Zachodnia

Happymess

Dzięki zaangażowaniu konsultantów z ośrodka EEN ofertą Happymess zainteresowała się wówczas szwedzka firma PlanetStore Sweden AB.
PlanetStore AB to uznany dystrybutor produktów dla domu i ludzi, który swoją misję opiera o oferowanie wyrobów organicznych, pochodzących ze zrównoważonej produkcji
oraz wykorzystujących ideę powtórnego użycia materiałów do wytwarzania nowych rzeczy.