Polska Zachodnia

Jak zdobyć rynki zagraniczne?

Z siecią Enterprise Europe Network!

Sieć Enterprise Europe Network wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w zdobywaniu rynków zagranicznych. O tym jakiego rodzaju usługi w tym zakresie świadczy Sieć oraz jak z nich skorzystać dowiesz się oglądając konferencję z cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu. Konferencja pt.: „Jak wejść na zagraniczne rynki? Z pomocą Enterprise Europe Network!” odbyła się w dniu 9 grudnia 2021 roku.

Podczas konferencji podsumowano dotychczasową ofertę usług świadczonych przez ośrodki Enterprise Europe Network w Polsce w latach  2014-2021. Dzięki  dotychczasowej działalności Enterprise Europe Network około 65 000 tys. polskich firm z sektora MŚP otrzymało wsparcie doradcze, kooperacyjne oraz informacyjne.

Przy okazji giełd kooperacyjnych organizowanych na różnych targach branżowych, polscy przedsiębiorcy odbyli 18 tys. spotkań z kontrahentami zagranicznymi i podpisali 1500 umów współpracy. Natomiast w szkoleniach, warsztatach i seminariach organizowanych przez Sieć wzięło udział 50 tys. uczestników.

Od 2022 roku sieć stawia na współpracę z EDIH (Europejskie Huby Informacji Cyfrowych), EIC i z klastrami, wspiera startupy oraz firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, digitalizacji i odporności na zewnętrzne kryzysy.